Start

YOUNG DRUM HERO

djXII Ogólnopolski Konkurs Gry na Zestawie Perkusyjnym – Young Drum Hero odbędzie się w październiku 2015 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Opolu w ramach XXIV Międzynarodowego Festiwalu DRUM FEST.

Ruszyły zgłoszenia do  tegorocznego konkursu YOUNG DRUM HERO 2016 na  http://drumcover.pl/formularz-young-drum-hero-2016/

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 września 2016!

Do zobaczenia w Opolu 22 - 23 października podczas jednego z Festiwalowych weekendów tym razem w CWK Opole.

Więcej szczcegółów wkrótce.

 

Regulamin Konkursu:

 

REGULAMIN

XIII MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSUGRYNAZESTAWIEPERKUSYJNYM

YOUNGDRUMHERO

Opole 2016

§ 1

XIII Międzynarodowy Konkurs Gry na Zestawie Perkusyjnym – Young Drum Hero odbędzie się

w Centrum Wystawienniczo Kongresowym w Opolu wramach XXV MiędzynarodowegoFestiwalu DRUM FEST.

Planowane daty:

I etap: 22.10.2016

II etap: 23.10.2016

Centrum Wystawienniczo – Kongresowe w Opolu

ul Wrocławska 158

45-835 Opole

§2

Organizatorem konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne z siedzibą w Opolu, 45-068,

ul. 1 Maja 19, a współorganizatorami są Magazyn Perkusista i właściciel portalu Drumcover.pl

§ 3

Konkurs skierowany jest do młodych osób grających na zestawie perkusyjnym – amatorów,

perkusistów uczęszczających na zajęcia w ośrodkach kultury i pobierających lekcje prywatne,

uczniów szkół muzycznych oraz studentów akademii muzycznych.

§ 4

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych.

I grupa - do16rokużycia.

IIgrupa - do 23rokużycia

Przynależność do grup wiekowych ustalana jest na podstawie daty urodzenia rocznikowo.

W I grupie może wystąpić tylko osoba, która d okońca 2016 roku nie ukończy 17 roku życiaa w grupie II podobnie,         dokońca grudnia 2016nie ukończy 24roku życia.

§5

Każdy z uczestników Konkursu zobowiązany jest do:

  1. wypełnienia formularza zgłoszeniowego po zalogowaniu na aktywne konto portalu drumcover.pl 

  2. umieszczenia nagrania video po zalogowaniu na stronie Drumcover.pl w zakładce Young Drum Hero:

a. nagranie musi zawierać  2dowolne utwory solowe lub zespołowe w dowolnym gatunku muzycznym.

b. nagranie powinno być wykonane w jakości pozwalającej na prawidłową ocenę 
zgłoszenia.

Zgłoszenia wraz z nagraniem należy przesyłać najpóźniej do 10 września 2016 roku (decyduje data wpływu).

§ 6

Na podstawie nadesłanych materiałów odbędzie się eliminacja wstępna, podczas której zostanie wybranych                łącznie maksymalnie 30 uczestników do pierwszego etapu w Opolu.

§ 7

  1. W pierwszym etapie kandydaci do konkursu zostaną ocenieni przez jury złożone ze znanych polskich i zagranicznych perkusistów, powołane przez przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej, które oceni uczestników na podstawie wykonanej prezentacji dowolnego utworu trwającego maksymalnie 8 min. Po pierwszym etapie zostanie wytypowanych maksymalnie 5 najlepszych uczestników z każdej grupy wiekowej, którzy zostaną zaproszeni do drugiego etapu.

  1. W drugim etapie uczestnicy zostaną ocenieni na podstawie 2 utworów: jednego utworu z podkładem oraz drugiego solo. Czas trwania prezentacji obu utworów nie powinien przekraczać 10 min (łącznie).

§ 8

Międzynarodowa komisja oceniać będzie zmagania uczestników konkursu pod względem:

muzykalności, walorów brzmieniowych, artystycznych i umiejętności technicznych.

Jury ma prawo przerwać prezentację. Pracami jury kieruje przewodniczący i 

reprezentuje komisję na zewnątrz.

§ 9

Po przesłuchaniu wszystkich uczestników organizatorzy przewidują następujący podział

nagród: Grand Prix, 1 miejsce w grupie młodszej oraz 1 miejsce w grupie starszej oraz

ewentualne wyróżnienia, jednak jury ma prawo do dowolnego podziału nagród.

Obrady komisji są niejawne. Przy ocenie nie będą brane pod uwagę gatunki

muzyczne prezentowane przez poszczególnych uczestników konkursu, ale wyłącznie poziom

technicznych umiejętności i muzykalności. Decyzje jury są ostateczne.

§ 10

Wszyscy uczestnicy, którzy zgłosili swój udział w konkursie zostaną poinformowani w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 października 2016r. o wynikach eliminacji wstępnych

mailem, a informacje te zostaną również umieszczone na stronach internetowych:

www.drumfest.pl,www.drumcover.pl

§ 11

Każdy uczestnik Konkursu otrzyma z rąk przewodniczącego Jury okolicznościowy dyplom

uczestnictwa w konkursie. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowo–rzeczowe ufundowane

przez Centrum Edukacji Artystycznej, organizatorów oraz sponsorów.

§ 12

Organizatorzy w ramach dodatkowej nagrody proponuje udział zwycięzcy konkursu jako

support jednej z gwiazd kolejnej edycji festiwalu DRUM FEST.

§ 13

Po zakończeniu konkursu organizatorzy przewidują możliwość bezpośrednich konsultacji

z członkami Jury.

§ 14

Lista wszystkich nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronach internetowych:

www.drumfest.pl oraz www.drumcover.pl

§ 15

Udział w konkursie jest bezpłatny. Wszyscy uczestnicy konkursu pokrywają sami koszty podróży

i pobytu podczas jego trwania.

§ 16

Konkurs odbywa się przy udziale publiczności.

§ 17

Organizator zastrzega sobie prawo rejestracji konkursu.

§ 18

Poprzez wysłanie zgłoszenia do konkursu uczestnicy zezwalają na wykorzystywanie ich

wizerunku w materiałach promocyjnych kolejnych edycji konkursu lub festiwalu DRUM FEST.

 

 

jNews ModuleWiadomość HTML?

Joomla Extensions powered by Joobi