Start

YOUNG DRUM HERO

djXII Ogólnopolski Konkurs Gry na Zestawie Perkusyjnym – Young Drum Hero odbędzie się w październiku 2015 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Opolu w ramach XXIV Międzynarodowego Festiwalu DRUM FEST.

REGULAMIN- pobierz


XIV MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU GRY NA ZESTAWIE PERKUSYJNYM
YOUNG DRUM HERO
7-8 października Opole 2017

 

§1
XIV Międzynarodowy Konkurs Gry na Zestawie Perkusyjnym – Young Drum Hero odbędzie się w
Opolu w ramach XXVI Międzynarodowego Festiwalu DRUM FEST.
Planowane daty: 7 – 8 Październik 2017 w Opolu

§2
Organizatorem konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne z siedzibą w Opolu, 45-068,
ul. 1 Maja 19, a współorganizatorami są Magazyn Perkusista i właściciel portalu Drumcover.pl

§3
Konkurs skierowany jest do młodych osób grających na zestawie perkusyjnym – amatorów,
perkusistów uczęszczających na zajęcia w ośrodkach kultury i pobierających lekcje prywatne,
uczniów szkół muzycznych oraz studentów akademii muzycznych.

§4
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych.
• I grupa - do 16 roku życia.
• II grupa - do 23 roku życia
Przynależność do grup wiekowych ustalana jest na podstawie daty urodzenia rocznikowo.
W I grupie może wystąpić tylko osoba, która do końca 2017 roku nie ukończy 17 roku życia
a w grupie II podobnie, do końca grudnia 2017 nie ukończy 24 roku życia.

§5
Każdy z uczestników Konkursu zobowiązany jest do:
1. Wypełnienia formularza zgłoszeniowego po zalogowaniu na aktywne konto portalu www.drumcover.pl.
Jeżeli uczestnik jest uczniem/studentem klasy perkusji należy podać nazwę i adres szkoły
oraz imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.
2. Umieszczenia nagrania video po zalogowaniu na stronie Drumcover.pl w zakładce Young Drum Hero:
a. nagranie musi zawierać 2 dowolne utwory solowe lub zespołowe w dowolnym gatunku muzycznym.
b. nagranie powinno być wykonane w jakości pozwalającej na prawidłową ocenę zgłoszenia.
Zgłoszenia wraz z nagraniem należy przesyłać najpóźniej do 10 września 2017 roku (decyduje data wpływu).

§6
Na podstawie nadesłanych materiałów odbędzie się eliminacja wstępna, podczas której zostanie
wybranych łącznie maksymalnie 30 uczestników do pierwszego etapu w Opolu.

§7
1. W pierwszym etapie kandydaci do konkursu zostaną ocenieni przez jury złożone ze znanych
polskich i zagranicznych perkusistów, powołane przez przez Dyrektora Centrum Edukacji
Artystycznej, które oceni uczestników na podstawie wykonanej prezentacji dowolnego
utworu trwającego maksymalnie 8 min.
2. Po pierwszym etapie zostanie wytypowanych maksymalnie 5 najlepszych uczestników z
każdej grupy wiekowej, którzy zostaną zaproszeni do drugiego etapu.
3. W drugim etapie uczestnicy zostaną ocenieni na podstawie wykonanych dwóch utworów z
podkładami lub jednego utworu z podkładem i pokazu solo. W obu przypadkach łączny czas
trwania prezentacji nie powinien przekraczać 10 min.

§8
1. Międzynarodowa komisja oceniać będzie zmagania uczestników konkursu pod względem:
muzykalności, walorów brzmieniowych, artystycznych i umiejętności technicznych
2. Zarówno w pierwszym jak i drugim etapie jury będzie brać także pod uwagę zachowanie
uczestnika na scenie, przygotowanie do występu, komunikację, a także reakcję na stres.
3. Jury ma prawo przerwać prezentację w dowolnym momencie.
4. Pracami jury kieruje przewodniczący i reprezentuje komisję na zewnątrz.

§9
Po przesłuchaniu wszystkich uczestników organizatorzy przewidują następujący podział nagród:
Grand Prix, 1 miejsce w grupie młodszej oraz 1 miejsce w grupie starszej oraz ewentualne
wyróżnienia, jednak jury ma prawo do dowolnego podziału nagród. Obrady komisji są niejawne.
Decyzje jury są ostateczne.

§10
Wszyscy uczestnicy, którzy zgłosili swój udział w konkursie zostaną poinformowani
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2017 r. o wynikach eliminacji wstępnych
mailem, a informacje te zostaną również umieszczone na stronach internetowych: www.drumfest.pl,
www.drumcover.pl. Do tego dnia ogłoszone zostanie również godzina i miejsce, w którym odbędzie się konkurs.

§11
Każdy uczestnik Konkursu otrzyma z rąk przewodniczącego Jury okolicznościowy dyplom
uczestnictwa w konkursie. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowo–rzeczowe ufundowane przez
Centrum Edukacji Artystycznej, organizatorów oraz sponsorów.

§12
Organizatorzy w ramach dodatkowej nagrody proponuje udział zwycięzcy konkursu jako support
jednej z gwiazd kolejnej edycji festiwalu DRUM FEST.

§13
Po zakończeniu konkursu organizatorzy przewidują możliwość bezpośrednich konsultacji z członkami Jury.

§14
Lista wszystkich nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronach internetowych:
www.drumfest.pl oraz www.drumcover.pl

§15
Udział w konkursie jest bezpłatny. Wszyscy uczestnicy konkursu pokrywają sami koszty podróży
i pobytu podczas jego trwania.

§16
Konkurs odbywa się przy udziale publiczności.

§17
Organizator zastrzega sobie prawo rejestracji konkursu.

§18
Poprzez wysłanie zgłoszenia do konkursy uczestnicy zezwalają na wykorzystywanie ich wizerunku
w materiałach promocyjnych kolejnych edycji konkursu lub festiwalu DRUM FEST.

jNews ModuleWiadomość HTML?

Joomla Extensions powered by Joobi